CONCEPT

"มีอะไรดีๆ"...

เพื่อตัวฉัน กับคนสำคัญรอบตัว
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวง สู่แผ่นดินที่ช่วยเราให้รอด
ในอนาคตของเรา ...

 

ขณะที่กำลังตื่นเต้นและรู้สึกตัว"มีอะไรดีๆ"ฉันต้องการที่จะ
และให้กับผู้คนให้มากที่สุด"มีอะไรดีๆ"อยากส่งของ.
แล้วนั้น"มีอะไรดีๆ"ฉันต้องการที่จะเติบโตไปด้วยกัน
สักวันหนึ่ง"มีอะไรดีๆ"ฉันอยากให้คุณเป็นทุกวัน
มั่นใจว่ามีเยอะ"มีอะไรดีๆ"ทำให้อนาคตของเราสดใส
นั่นเป็นวิธีที่เรามีผู้คนมากขึ้น
"มีอะไรดีๆ"อยากเป็นโอกาศทำ