Balcony Composter

 

A. คอมโพสเตอร์คืออะไร?


composter

"ปุ๋ยหมักอินทรีย์" สามารถทำได้โดยการย่อยสลายและหมักอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษใบไม้ และของเสียในครัวจากครัวเรือนด้วยการย่อยสลายของจุลินทรีย์และเชื้อรา เรียกว่าปุ๋ยหมัก ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้จาก ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ (คอมโพสเตอร์)

 

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักอินทรีย์

★ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

มากกว่าครึ่งหนึ่งของเศษอาหารจากครัวเรือนเป็นน้ำ ซึ่งต้องใช้พลังงานและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจำนวนมากเพื่อดำเนินการกำจัดขยะเศษอาหารจากครัวเรือน ขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมีปริมาณ 8,900 ตัน / วัน ซึ่งมากกว่า 50% เป็นเศษอาหารจากครัวเรือน ซึ่งกระบวนการในการกำจัดเศษอาหารจากครัวเรือนดังกลาวจะก่อให้เกิดการปล่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 9 ล้านตัน / วัน โดยข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนในการแปรสภาพและหมุนเวียนนำขยะกลับมาใช้ได้ใหม่นั้นมีน้อยมาก

bangkok garbage

เราสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยการใช้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อกำจัดเศษอาหารจากครัวเรือน

 

simulation

ถ้าคุณใช้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ เราจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 73 กก. ต่อปี ถึง 150 กก.ต่อปี

แต่ถ้าคุณมีเพื่อน 20 คนใช้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ เราจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3 ตันต่อปี

และถ้าเพื่อนของคุณในคอนโดมิเนียมร่วมกันใช้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์  เราจะสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึงประมาณ 97.5 ตันต่อปี

 

★ช่วยลดขยะอื่นๆ นอกจากเศษอาหารจากครัวเรือน

ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงขยะพลาสติกและลดความถี่ในการทิ้งขยะ

 

★เพลิดเพลินกับการปลูกผักสดไว้ทานเองที่บ้าน

คุณสามารถเพลิดเพลินกับการทำปุ๋ยหมักด้วยถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ และมีความสุขการปลูกผักจากเมล็ดพันธุ์ผักที่มาพร้อมกับชุดถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์

 

 

 

 

B. วิธีใช้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์


ขั้นตอนที่ 1. ใส่กระเป๋าด้านในไว้ในกระเป๋าด้านนอก

 COMPOSTER HOW TO USE STEP1★คำแนะนำ

 ・ชุดถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ประกอบด้วยถุงใบใหญ่มีฝาปิด และถุงใบเล็ก ควรนำถุงใบเล็กใส่ซ้อนด้านในของถุงใบใหญ่ 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2. ใส่วัสดุช่วยย่อย ① ลงในถุง

COMPOSTER HOW TO USE STEP2

★คำแนะนำ

・ แนะนำให้วางถุงไว้ในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกภายในห้อง หรือบริเวณระเบียง ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์สามารถโดนฝนได้เล็กน้อย

ในกรณีที่วางถุงไว้ด้านในบ้าน บางครั้งอาจส่งกลิ่นได้หากมีเศษอาหารจากเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถย้ายตำแหน่งการวางถุงไว้บริเวณระเบียง หรือด้านนอกอาคารได้ 

ในกรณีที่วางถุงไว้บริเวณระเบียง ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์อาจได้รับแสงแดดมากเกินไป อาจทำให้วัสดุช่วยย่อยแห้งเกินไปเนื่องจากปริมาณความชื้นในวัสดุที่ลดลงจากการระเหยของน้ำในวัสดุช่วยย่อย ในกรณีนี้ แนะนำให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณความชื้นในวัสดุช่วยย่อย

 

ขั้นตอนที่ 3. พรวนวัสดุช่วยย่อย ① ผัดในขณะที่ฉีดลมและเตรียมหลุมเพื่อหมักเศษอาหารบริเวณด้านซ้ายหรือด้านขวาของถุงปุ๋ยหมัก

 COMPOSTER HOW TO USE STEP3★คำแนะนำ 

 ・ สภาพความชื้นที่ดีของการทำปุ๋ยหมักคือ 60% (ถ้าคุณกำดินไว้ในกำมือแล้วปล่อยมือออก ดินที่กำไว้จะไม่จับตัวเป็นก้อน แต่จะคลายตัวออก โดยไม่แตกออกเป็นดินร่วนซุย)

หากมีน้ำมากในการหมักปุ๋ยอินทรีย์อาจเกิดการเน่าเหม็นและเป็นที่มาของแมลงได้ ดังนั้นควรให้ถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์แห้งโดยการผึ่งแดดเพื่อปรับลดปริมาณน้ำ สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยแยกน้ำออกจากเศษอาหารจากครัวเรือนก่อนฝังกลบในถุง 

กรณีที่สังเกตเห็นปุ๋ยมีลักษณะแห้งเกินไป ให้เติมน้ำเพื่อปรับสภาพความชื้นของปุ๋ยหมัก เคล็ดลับคือหากใส่น้ำซาวข้าวจะช่วยให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น

・ สลับการฝังกลบเศษอาหารโดยใช้พื้นที่เท่า ๆ กันสลับกันบริเวณด้านซ้ายและขวาของถุง

・ เชื้อราสีขาวบริเวณหมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าการสลายตัวกำลังดำเนินอยู่ ไม่ต้องกำจัดเชื้อราที่เห็นแต่ทำการคลุกเคล้าผสมกับวัสดุช่วยย่อยให้เข้ากัน อย่างไรก็ตามเชื้อราดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หากมีการสูดดมเข้าระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นขอแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อทำงาน

 ・ จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเศษอาหารเสียเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ โดยการพรวนดิน และปฏิบัติต่อมันราวกับว่าคุณกำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงอยู่

 

ขั้นตอนที่ 4. ใส่เศษอาหารในครัวลงในหลุมที่เตรียมไว้

 COMPOSTER HOW TO USE STEP4★คำแนะนำ

 ・ ใช้เศษอาหารในครัวเท่านั้น (เช่น อาหารที่เหลือเศษปลาและเศษผัก น้ำมันเหลือใช้จากการทอด เป็นต้น)  

・ สามารถฝังกลบปริมาณเศษอาหารโดยเฉลี่ยประมาณ 500 กรัมต่อวัน 

・ ทำเศษอาหารในครัวให้สะเด็ดน้ำก่อนนำไปฝังในถุงปุ๋ยหมัก การที่เศษอาหารมีน้ำมากเกินไปจะทำให้ถุงปุ๋ยหมักส่งกลิ่นเหม็น

・ การย่อยขยะเป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนนำไปฝังกลบจะทำให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

・ รายการประเภทเศษอาหารและความสามารถในการย่อยดูได้จากที่นี่

 

ขั้นตอนที่ 5. ใส่วัสดุช่วยย่อย ② ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วผสมอย่างเบามือ

COMPOSTER HOW TO USE STEP5

★คำแนะนำ

・ ปรับปริมาณวัสดุช่วยย่อย ② ตามปริมาณของเศษอาหารที่ใช้ฝังกลบ

ปริมาณของเศษอาหาร 500 กรัม จะใช้วัสดุช่วยย่อย ② ประมาณครึ่งหนึ่งช้อนปลูกขนาดมาตรฐาน

ปริมาณของเศษอาหาร 200 กรัม จะใช้วัสดุช่วยย่อย ② ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

・ หากใช้วัสดุช่วยย่อย ② ที่มากับชุดอุปกรณ์หมด ไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มอีก

 

ขั้นตอนที่ 6. กลบเศษอาหารด้วยวัสดุช่วยย่อยให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มองเห็นเศษขยะในครัว

COMPOSTER HOW TO USE STEP7

★คำแนะนำ

・ ปิดถุงใบใหญ่ด้านนอกให้สนิทหลังจากฝังกลบเศษอาหารเรียบร้อย หากมีช่องว่างอาจทำให้เกิดกลิ่นและแมลงรบกวนได้

 

 

 

ฝังกลบเศษอาหารตามขั้นตอนที่ 3 ถึง ขั้นตอนที่ 6

 

ขั้นตอน 7 การย่อยสลายช่วงสุดท้ายก่อนนำไปใช้ปลูกพืช

COMPOSTER HOW TO USE STEP7

★คำแนะนำ

・ ตรวจสอบปริมาณความชื้นของวัสดุช่วยย่อยและเศษอาหารภายในถุงประมาณทุกๆ 3 วัน และและปรับความชื้นตามความเหมาะสม

・ หากพบว่ายังมีเศษอาหารที่ยังไม่ย่อยสลาย ให้ปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งเศษอาหารทั้งหมดจะถูกย่อยสลายเป็นดินอย่างสมบูรณ์

- ส่วนที่ย่อยสลายเป็นดินแล้วสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักเพื่อปลูกพืชได้ทันที

 

ขั้นตอน 8. ปุ๋ยหมักที่เสร็จสมบูรณ์และปุ๋ยหมักต่อไป

COMPOSTER HOW TO USE STEP8

★คำแนะนำ

・ เพลิดเพลินกับการปลูกผักสดไว้ทานเองที่บ้าน

・ กระเป๋าด้านในกลายเป็นกระถางปลูกผัก

・ กระเป๋าด้านนอกสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้อีก

・ หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการทำปุ๋ยหมักด้วยถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ สามารถสั่งซื้อ ชุดรีพีตเตอร์ (ประกอบด้วย ถุงด้านใน และวัสดุช่วยย่อย ① และ ②) ี่นี่ 

 

 

ค. คำถามที่พบบ่อย


Q1: อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นานแค่ไหน?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับปริมาณเศษอาหาร 

ข้อแนะนำคือหากเติมเศษอาหาร 500 กรัมต่อวันจะสามารถใช้ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หากเติมเศษอาหาร 300 กรัมต่อวันจะสามารถใช้ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้

schedule

Q2: ระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายของเศษอาหารมากน้อยแค่ไหน?

ตอบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนเศษอาหารและประเภทของเศษอาหาร  

หากปริมาณเศษอาหารที่ฝังกลบมีน้อยและสามารถย่อยสลายได้ง่ายจุลินทรีย์จะทำงานได้ดีและอาจย่อยเศษอาหารได้หมดในวันถัดไป หากใส่เศษอาหารในปริมาณที่มากเกินไปหรืออาหารที่ยากต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ การย่อยสลายอาจใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตามหากไม่มีปัญหาจากกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือแมลง ก็ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการย่อยสลาย

รายการเศษอาหารที่ง่ายต่อย่อยสลายและเศษอาหารที่ยากต่อการย่อยสลายดูได้จากที่นี่จาก.

Q3: การย่อยสลายช่วงสุดท้ายก่อนนำไปใช้ปลูกพืชมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ: หากมีการเติมเศษอาหารอยู่บ่อยๆ ระยะเวลาในการย่อยสลายได้หมดและพร้อมที่จะนำวัสดุที่เปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยหมักก็จะช้าลงไปด้วย

หากสังเกตเห็นว่าการย่อยสลายเกิดขึ้นช้ากว่าสองเดือนแรกในการเริ่มกระบวนการฝังกลบ ควรหยุดการฝังกลบและรอการย่อยสลาย  การย่อยสลายที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกระบวนการย่อยสลายขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมการสำหรับนำปุ๋ยหมักไปใช้ และการย่อยสลายจะเกิดขึ้นได้ยากเมื่อถุงด้านในเต็ม 

Q4: ถ้าก้นกระเป๋าชื้น ควรทำอย่างไรดี? 

ตอบ: ระหว่างกระบวนการย่อยสลายจะมีความร้อนบางส่วนเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้บริเวณก้นถุงมีความชื้นเกิดขึ้น 

หากมีเศษอาหารเป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ใช้วางถุงไว้บนตะแกรงที่อยู่เหนือพื้นเล็กน้อย นอกจากนี้บริเวณก้นถุงอาจเปียกชื้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากเกินไปจากเศษอาหาร ในกรณีนี้โปรดสะเด็ดน้ำออกจากเศษอาหารก่อนนำไปฝังกลบ

Q5: กรณีกลิ่นไม่พึงประสงค์ควรทำอย่างไร?

ตอบ: เศษอาหารที่มาจากสัตว์อาจให้กลิ่นแอมโมเนียในกระบวนการย่อยสลาย

ในระหว่างกระบวนการย่อยสลายอาจมีกลิ่นเกิดขึ้นได้แต่กลิ่นดังกล่าวจะค่อยๆหายไปเมื่อกระบวนการย่อยสลายเสร็จสิ้น หากมีความกังวลเรื่องกลิ่นโปรดปรับปริมาณเศษอาหารที่มาจากสัตว์และเมื่อใส่เศษอาหารแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีดินหรือวัสดุช่วยย่อยกลบเศษอาหารอยู่

ในหลายกรณีสามารถแก้ไขได้โดยการพรวนดินเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศในดินเพื่อช่วยการย่อยสลาย หากมีน้ำมากเกินไปการย่อยสลายจะไม่เกิดขึ้นและอาจมีกลิ่นเหม็นเน่า ดังนั้นจึงควรสะเด็ดน้ำออกจากเศษอาหารก่อนนำไปฝังกลบ

วัสดุช่วยย่อย ② มีคุณสมบัติในการช่วยเร่งการย่อยสลาย ดังนั้นการเพิ่มปริมาณวัสดุช่วยย่อย ② จะสามารถช่วยระงับกลิ่นและช่วยการย่อยสลายได้ดีขึ้น

นอกจากนี้กากกาแฟยังมีฤทธิ์ระงับกลิ่นตามธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟสามารถใช้กากกาแฟในการป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากการย่อยสลายได้โดยเติมกากกาแฟในถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์

หากคุณยังคงกังวลเกี่ยวกับกลิ่นคุณสามารถกำจัดกลิ่นได้โดยการเติม EM ลงไปในถุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

สามารถหาซื้อ EMได้จาก ที่นี่

Q6: วิธีการรับมือสำหรับการระบาดของแมลง?

ตอบ: บางกรณีอาจมีแมลงวันและมดบริเวณถุงปุ๋ยหมักเนื่องจากกลิ่นจากเศษอาการอาจดึงดูดแมลงต่างๆ หากได้กลิ่นจากถุงปุ๋ยหมัก ควรปิดซิปของถุงให้สนิทเพื่อป้องกันแมลงบุกรุก ทั้งนี้สามารถป้องกันแมลงได้โดยใช้มาตรการในการป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์

แต่หากยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับแมลง สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้จาก ที่นี่

Q7: ไม่ใส่เศษผัก ผลไม้ที่ใช้ยาฆ่าแมลงจะได้ผลดีกว่าไหม?

ตอบ: เศษผักผลไม้ที่ใช้ยาฆ่าแมลง หรือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อปุ๋ยหมักที่ได้ หากยังกังวลอยู่ให้ล้างเศษผัก และผลไม้ โดยเฉพาะผัก ผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อกำจัดยาฆ่าแมลงออกให้มากที่สุด ก่อนนำไปฝังกลบ

 

 

D. ความมุ่งมั่นของกองปุ๋ยหมัก


จุดมุ่งมั่น 1

 ①ใช้ผ้าสักหลาดรีไซเคิล 100%

selling point 1

(2) ขนาดที่สามารถใช้งานได้ง่ายแม้บนระเบียงขนาดเล็ก

③รูปลักษณ์ที่น่ารัก

④แท็กบันทึกจาก hagire (มีหลายสี)

 

จุดมุ่งมั่น 2

selling point 2

 (1) ลุงรีผู้เลี้ยงไส้เดือนใช้สูตรวัสดุพื้นฐานเฉพาะเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นเหม็นอำนวยความสะดวกในการปรับความชื้นและส่งเสริมการสลายตัว เพื่อดูรายละเอียดที่นี่

 

 

 

 

จุดมุ่งมั่น 3

selling point 3(1) เมล็ดถูกตั้งไว้เพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงการหมุนเวียนของพืช
②เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านของไทย
③คุณสามารถเลือกจาก 10 ประเภท

 

 

 

 

จุดมุ่งมั่น 4

selling point 4
(1) บริการลูกค้าทางไลน์ซึ่งคุณสามารถถามสิ่งที่คุณไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา(ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ)